การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ฐานขัอมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม สินค้าชุมชน/ OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเบิ้ลแค็บขนาด 1 ตัน ขันเคลื่อน 2 ล้อ  
   
รายงานผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 งปม.2562  
   
รายงานผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 งปม.2562  
   
รายงานผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 งปม.2562  
   
รายงานผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 งปม.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 งปม. พ.ศ.2563  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 งปม. พ.ศ.2563  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 งปม. พ.ศ.2563  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 งปม. พ.ศ.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 งปม. พ.ศ.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 งปม. พ.ศ.2562  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2561  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ.2561  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ.2561  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2561  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2561  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2561  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปี พ.ศ.2561  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2561  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ.2561  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2561  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน ปี พ.ศ.2561  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
   
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนมกราคม2561  
   
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนธันวาคม2560  
   
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2560  
   
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนพฤศจิกายน2560  
   
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2560  
   
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2560  
   
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนตุลาคม2560  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี พ.ศ.2560  
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง